OPTAB-logga   OPTAB Optronikinnovation AB
Källmossvägen 7A, 691 52 KARLSKOGA
Besöksadress: Pressarvägen 4, KARLSKOGA
Tfn: 0586-333 64.
 
 

Startsidan
Företaget
Erfarenheter
     Optoteknik
     Beröringsfri mätning
     Mekanik
     Elektronik
     Mönsterkort
     Datateknik
     Industriautomation
Projekt
     Optronik
     Elektronik
     Industriautomation
Egna produkter:
     ALVI
Kunder
Kontakta oss


 
Optoteknik

Här är exempel på områden där vi inom OPTAB
har komponentkännedom, konstruktions-kunskap
och praktisk erfarenhet:

Optik
Lins-optik, spegel-optik, icke avbildande optik.
Fönster och andra skyddsmetoder i svår miljö.
Fibrer och andra ljusledare.

Optiska sändare
Lasrar: Galliumarsenid, Neodym, Rubin.
Lysdioder av skilda slag.
Blixturladdnings-lampor med upp till
2 megawatt pulseffekt.
Zirkonium-båglampor, metall-ånglampor,
glödlampor m.m.

Optiska mottagare
Kisel-fotodetektorer, foto-lavindioder, CCD-kameror.
IR-detektorer av olika slag.

Optomekanik
Optomekaniska strålavlänkare av skilda slag.
Miljötålig uppbyggnad. Vi konstruerar och
optimerar optiska system med datorverktyg.
Det kan vara enkla linser eller sammansatta objektiv.
Vi arbetar givetvis även med filter, spegeloptik
och optiska fiber. Vi har även kunskap och erfarenhet
kring optisk miljö och atmosfärens optiska egenskaper.
Optik, laser
 
 
 

Den här sidan uppdaterades den 25:e maj 2020.