OPTAB-logga   OPTAB Optronikinnovation AB
Källmossvägen 7A, 691 52 KARLSKOGA
Besöksadress: Pressarvägen 4, KARLSKOGA
Tfn: 0586-333 64.
 
 

Startsidan
Företaget
Erfarenheter
     Optoteknik
     Beröringsfri mätning
     Mekanik
     Elektronik
     Mönsterkort
     Datateknik
     Industriautomation
Projekt
     Optronik
     Elektronik
     Industriautomation
Egna produkter:
     ALVI
Kunder
Kontakta oss


 
Industriautomation

Inom systemdimensionering gör OPTAB analyser
av maskin eller maskingrupper tillsammans med kunden.
Vi specificerar sekvens-styrningar och regler-algoritmer.
Inom OPTAB finns det en stor kunskap när det gäller industriell reglerteknik. Vi har kunskap om de flesta
givarna som finns på marknaden. Våra system kan även
innehålla egen-utvecklade optiska givare.

Vi på OPTAB åtar oss uppdrag där vi granskar befintliga
system ur olika aspekter, som EMC, jordsystem eller
personsäkerhet. Vi kan även hjälpa till när en kund
ska CE-märka sin produkt.
Vi gör uppdrag med våra vanligaste PLC-system som
Siemens S7 och Mitsubishi Melsec.
Vi tar ett helhetsansvar när det gäller elektrisk
dimensionering, schemaritningar och program.
I några fall har vi även utvecklat skräddarsydda
styrsystem.
OPTAB använder manöverpaneler som finns på marknaden
och skräddarsyr menysytem enligt kundens önskemål.
I stora system kan manöverpanelen vara en standard-PC.
I några fall har vi även utvecklat skräddarsydda manöverpaneler.

Inom OPTAB gör vi uppdrag med diverse frekvensomriktare,
DC-servodrifter och stegmotorer.
Vi har grundläggande kännedom om pneumatik och
hydraulikkomponenter.
Vi har även varit inblandade i projekt där industrirobotar har ingått.Rs-485
 
 
 

Den här sidan uppdaterades den 25:e maj 2020.