OPTAB-logga   OPTAB Optronikinnovation AB
Källmossvägen 7A, 691 52 KARLSKOGA
Besöksadress: Pressarvägen 4, KARLSKOGA
Tfn: 0586-333 64.
 
 

Startsidan
Företaget
Erfarenheter
     Optoteknik
     Beröringsfri mätning
     Mekanik
     Elektronik
     Mönsterkort
     Datateknik
     Industriautomation
Projekt
     Optronik
     Elektronik
     Industriautomation
Egna produkter:
     ALVI
Kunder
Kontakta oss


 
Beröringsfri mätning

Nedan finns några exempel på vad som går
att mäta beröringsfritt.

Temperatur
Alla ytor varmare än noll Kelvin avger
värme-strålning. Den utstrålade effekten
går att mäta med värmedetektorer.

Vinklar
Videokamera mot streckmarkeringar;
Metoden bygger på att en videokamera förses
med streckmarkeringar som representerar
kända vinklar.

Positionskänslig detektor;
Vinkeln bestäms av var på den positionskänsliga
detektorn det infallande ljuset träffar.

Avstånd
Löptidsmätning; Genom att skicka ut korta optiska
pulser och låta dessa reflekteras i mätobjektet fås avståndet.

Triangulering; Mätprincipen bygger på att placera en sändare
och positionskänslig detektor på känt inbördes avstånd.

Ytbeskaffenhet
En ytas beskaffenhet vad gäller ytjämnhet
och struktur går att mäta genom att belysa
ytan och studera reflekterad strålning
med hjälp av en kamera och lämpligt program.

Positionsmätning
Genom att kombinera vinkelmätning och avstånds-
mätning kan en positionsmätning utföras.
Med den teknik kan en optisk radar byggas.
Smältning
Här är det beröringsfri
temperaturmätning som
gäller.
 
 
 

Den här sidan uppdaterades den 25:e maj 2020.