Blue line

Matris Till Intelligenta ALVI

Vi har resurserna!

Både tekniska resurser och det allra viktigaste - välutbildade tekniker med de rätta specialkunskaperna och många års erfarenhet av att lösa svåra optik-, optronik- och elektronikproblem av skilda slag. Även i form av stora projekt.

Vi berättar gärna mer. Har ni något problem angående optik, optronik, datateknik, elektronik, mekanik, att rita scheman eller kretskortslayouter?
Ta gärna kontakt med oss så kan vi diskutera dem.


Kretsbild


Den här sidan uppdaterades den 7:e juli 2022