Projekt

| Produktutveckling | Industriautomation | Mönsterkorts-CAD |
   
 

Inom OPTAB finns kunnande och lång erfarenhet
av både stora projekt och av helhetslösningar.

OPTAB åtar sig att genomföra projekt -hela vägen från idé till löpande serieleveranser och underhållsservice mot slutkund.


Hela vägen från idé
till löpande produktion.