Projekt / Produktutveckling
 

Optronik

Här är exempel på projekt där vi inom OPTAB har utvecklat produkter för kundsräkning.

 
STRÅ - Strålkastareprovare
 

Vi Bilägare - Sveriges största bil och fritidstidning, är en tidning som utför olika tester på de fordon som finns ute på marknaden. Tidningen tar även upp sådana saker som bilägare har funderingar på t.ex Hur barnsäkra är våra bilar, kommande bilmodeller, bilturista i olika länder, frågor från läsare, bilen förr och nu mm mm.

Vi Bilägare hade länge sökt efter en metod att objektivt och utan inblandning
från branschen kunna bedömma kvaliteten på testbilarnas strålkastare och förmedla den till sina läsare. När de sedan fick kontakt med oss på OPTAB började det röra på sig. Efter många skisser och funderingar så fick Vi på OPTAB fram en prototyp som stod klar men så småningom blev det dags för en fullskaletest.

 
 

I Vi Bilägare nr 12 publicerades den unika testmetoden om hur bra ljuset egentligen på våra bilar är.
 
 

 

JT1 - Truck aligner

 
   

 
   

JOSAM Lastbilteknik AB är ett framgångsrikt örebroföretag som,
förutom att själva reparera upp svårt skadade lastbilar,bussar och andra tyngre vägfordon,utvecklar och saluför maskiner och verktyg för sådana reparationer.Det sker via ett världsomspännande nät av dotterföretag och återförsäljare.

I sitt produktsortiment behövde JOSAM ett modernt noggrant automatiserat mätsystem för hjulvinklar på tyngre fordon som ett komplement till ett äldre rent manuellt system och som ett bättre alternativ än de mätsystem för personbilar som finns i marknaden. OPTAB har på uppdrag från JOSAM utvecklat ett sådant system och ansvarar med hjälp av underleverantörer för leveranserna till JOSAM. OPTAB har bistått JOSAM med att bygga upp en underhållsorganisation. Kunder världen över har köpt av dessa mätsystem för sammanlagt över hundra miljoner kronor.


JOSAM TRUCKALIGNER
Mäter toe in,camber snedställning,caster,KPI, kurvvinkeldifferens och max hjulutslag. Mäter även hjulvinklar på fordonssläp,ledbussar, mobilkranar mm.
Självinstruerande menysystem och protokollutskrift på engelska, tyska, franska, italienska, spanska,portugisiska,svenska,danska,finska, kroatiska,polska och japanska.

Mätnoggrannhet:1 bågminut.
Fordonslängd upp till 15 meter.
Upp till 6 axlar kan registreras.

 

 

 


   

Elin - Eldrörsinmätare

 

Ibland kan mätbehoven vara så speciella att de inte går att
tillgodose med instrument som finns i marknaden.Om behovet är
tillräckligt angeläget kan det vara motiverat att specialutveckla ett
instrument för ändamålet.I sådana fall är det ytterst viktigt att,trots
att det oftast ställs mycket hårde prestandakrav,finna lösningar
som går att realisera med en måttlig insats utvecklingsarbete och
liten teknisk risk -något som kräver kunnande,erfarenhet och
omdöme.

Vi på OPTAB ser sådana mätproblem som en utmaning.
Kontakta oss gärna och låt oss diskutera era delikata mätproblem.

Exempel ur verkliga livet >>

 När lämplig utrustning för mätbehovet inte
finns att tillgå på marknaden.