Erfarenheter
       

Optoteknik

     


Här är exempel på områden där vi inom OPTAB har
komponentkännedom,konstruktionskunnande och praktisk erfarenhet:

Optik
Linsoptik,spegeloptik,icke avbildande optik. Fönster och andra skyddsmetoder i svår miljö.Fibrer och andra ljusledare.

Optiska sändare
Lasrar:Galliumarsenid,Neodym,Rubin. Lysdioder av skilda slag.
Blixturladdningslampor upp till 2 megawatt pulseffekt.
Zirkoniumbåglampor,metallånglampor, glödlampor m.m.

Optiska mottagare
Kiselfotodetektorer,fotolavindioder, CCD-kameror.IR-detektorer av olika slag. Presentationsorgan:Siffer-och teckentablåer med lysdioder. LCD-skärmar av olika storlekar.

Optomekanik
Optomekaniska strålavlänkare av skilda slag.Miljötålig upp-byggnad.Vi konstruerar och optimerar optiska system med datorverktyg.Det kan vara enkla linser eller sammansatta objektiv. Vi arbetar givetvis även med filter,spegeloptik och optiska fiber. Vi har även kunnande och erfarenhet kring optisk miljö och atmosfärens optiska egenskaper.