Erfarenheter
   

Mekanik

 

Vi arbetar med allmän mekanikkonstruktion i 3D-CAD.
Ofta ingår elektronik och optik i konstruktionerna.Elektro-
nikkort importerar vi från vårt layotverktyg för elektronik,
automatiskt med komponenter och allt.

Vi kan på så sätt anpassa höljen och EMC-skärmningar
på ett effektivt sätt.
Vi lägger även in optiska strålgångar i mekanik-CAD:en
och kan simulera exempelvis strålar som reflekteras i rör-
liga speglar.

Verktygen vi använder är AutoCad och Pro-Engineer.