Vårt verksamhetsområde är optik, optronik, beröringsfri optisk mätning, datateknik, elektronik, mekanik samt ritning av schema och kretskortslayouter.

Vår specialitet är att lösa problem. Problem som det krävs kunnande,erfarenhet och nya friska idéer för att lösa.


Och vi har resurserna
Både tekniska resurser och det absolut viktigaste,välutbildade tekniker med de rätta specialkunskaperna och många års erfarenhet av att lösa svåra optik-, optronik- och elektronikproblem av skilda slag. Även i form av stora projekt.

Vi berättar gärna mera. Och vi diskuterar gärna Era optiska, optroniska datatekniska, elektroniska och mekaniska samt ritning av scheman och kretskortslayouts problem.

Så hör av Er.