Erfarenheter
   

Industriautomation

 

Inom systemdimensionering gör OPTAB analyser av maskin eller maskingrupper tillsammans med kunden. Vi specificerar sekvensstyrningar och regleralgoritmer. Inom OPTAB finns det ett stort kunnande vad gäller industriell reglerteknik.Vi har kunskap om de flesta på marknaden förekommande sensorer.Våra sustem kan även innehålla egenutvecklade optiska sensorer.

Vi på OPTAB åtar oss uppdrag där vi granskar befintliga system ur olika aspekter såsom EMC, jordsystem eller personsäkerhet.Vi kan även hjälpa till när en kund skall CE-märka sin produkt.Vi gör uppdrag med våra vanligaste PLC-system såsom Siemens S7 och Mitsubishi Melsec.Vi tar ett helhetsansvar vad gäller elektrisk dimensionering,
schemaritningar samt programvara.I några fall har vi även utvecklat skräddarsydda styrsystem. OPTAB utnyttjar på marknaden förekommande manöverpaneler och skräddarsyr menysytem enligt kundens önskemål.I större system kan manöverpanelen vara en standard PC. I några
fall har vi även utvecklat skräddarsydda manöverpaneler.

Inom OPTAB gör vi uppdrag med diverse frekvensomriktare, DC-servodrifter och stegmotorer.Vi har grundläggande kännedom om pneumatik och hydraulikkomponenter. Vi har även varit inblandade i projekt där industrirobotar ingått.