Historik om företaget

 

OPTAB är ett fristående företag som är grundat 1988 av Lars-Erik Skagerlund, Bengt Witt och Kent Rydberg.

Inom försvarsmaterielsektorn finns avancerad högteknologi som även skulle kunna finna tillämpningar på den civila marknaden. Affärsidén var att göra sådan teknik allmänt tillgänglig och att vidareutveckla den för civila tillämpningar.Den affärsidén utgör grunden för vår verksamhet även idag. Med oss från försvarssektorn har vi förutom högteknologi, kvalitetsttänkande och konstruktionsteknik för att klara hårda miljöer.

I vår civila verksamhet har vi lärt oss kostnads-effektivitet och lyhördhet för marknaden. Allt detta kunnande ställer vi till våra uppdragsgivares förfogande.

Var finns vi
På gränsen mellan de djupa värmländska skogarna och de blånande  kilsbergen ligger Karlskoga, vackert belägen vid sjön Möckeln.

Här finns vi OPTAB optronikinnovation AB på Badstugatan 24 i Karlskoga.

Företaget OPTAB optronikinnovation AB finns i en av
Karlskogas mest  kända byggnader nämligen Bredablick-huset från början av 1900-talet.