Erfarenheter
   

Erfarenheter

 

Inom optoelektroniken spelar laserteknik en central roll.
Lasrar har en benägenhet att ställa extrema krav ifråga om drivelektronik, inbyggnad mm.
Det kan till exempel röra sig om generering av spänningspulser på flera tiotals kilovolt och strömpulser i kiloampere-klassen.I optiska mottagare arbetar man med elektriska signalnivåer av pikowattstorlek.
Ofta ska högeffektsändare och känsliga mottagare byggas samman till en enhet.Då ställs höga krav på skärmning och avstörning. Vårt arbetet med optronik har därför gett oss kunnande och erfarenheter inom elektronik,datateknik och finmekanik-kunnande som vi ställer till våra kunder förfogande även när det gäller rena elektronik-eller datateknikuppdrag. Här är exempel på områden där vi inom OPTAB har komponentkännedom,konstruktionskunnande och praktisk erfarenhet.