Projekt / Produktutveckling

 

 

Elektronik
Här är exempel på projekt där vi inom OPTAB har utvecklat produkter för kundsräkning.
 
AutoTrim - Styr trimplanens vinkel och motordrevets trimvinkel

Stefan Hallstensson Kazi innovation AB uppfinnare och eldsjäl, har tillsammans med OPTAB optronikinnovation AB utvecklat AutoTrim till en färdig prototyp, som har testats tekniskt på flera båtar och båttyper.

De första kunderna, motortillverkare, båtpressen och flera båttillverkare är lyriska. Nu ska AutoTrim tas fram till ett marknads moget system som kan erbjudas motorbåtsägare som tillhör till deras äldre klenoder innan de sätts i vattnet nästa gång, men framför allt vara en automatlåda i de flesta nya båtarna som levereras från Forbinabåtar och fler andra kända båttillverkare.

 

Så här fungerar AutoTrim
AutoTrim styr trimplanens vinkel och motordrevets trimvinkel med hjälp av signaler från motorernas varvtal så att båten går jämnt och med bästa möjliga trim och stabilitet vid alla varvtal. När du accelererar reagerar AutoTrim omedelbart och ser till att trimplanen och/eller motordreven ställer in sig så att båten inte sätter sig i sjön. När du drar av gasen styr AutoTrim via originalgivarna i trimplan och motordrev så att inte båten gräver ner sig.

Vid gång får båten ett bättre läge i vattnet, vilket innebär att den både är och känns säkrare genom en stabilare och behagligare gång. Bränsleekonomin är också en tilltalande fördel. En jämnare gång ger bränslesnålare framdrift. Dessutom håller båten längre eftersom AutoTrim ger en skonsammare liv åt både drev och motorer. Den mjuka gången uppskattas av både passagerare och båt.
AutoTrim är svaret på dessa behov när det gäller mindre och medelstora motorbåtar – från den snabbgående öppna styrpulpetsbåten till större båtar.

AutoTrim - Är framtaget för att användas tillsammans med befintligt hydrauliksystem dvs drev, utombordare med dubbel- eller enkelmontage och trimplan. Dessa styrs samtidigt. För att få optimalt trim i hela varvtalsregistret: Tryck AUTO på instrumentbrädan och gasa, så sköter trimmet sig självt. Du kan gå över till MAN-läge när du själv önskar och trimma precis som du gör idag. Inställningar sker direkt på panelen.

Fördelarna med AutoTrim - Bränslesnålare tack vare att den trimmar optimalt i hela varvtalsregistret, vilket innebär : Bekvämare och säkrare körning, färre knapptryckningar. Och du kan ägna dig helt åt att köra. Autotrim går till de flesta motorer.

Funktion (1) & (2) Autotrim tar emot info om vilket läge Auto/Man man väljer. (3) känner av vilket varvtal motorn har, (4) & (5) drevet och trimplanen får signal om vilken vinkel dessa ska stå i till det specifika varvtalet.
I dagsläget stödjer inte AutoTrim CAN-buss-system

   

   

Beda - Billig enkel drogtestapparat

 

Mannen bakom idén Sonny Persson / Innovationscenter i Karlskoga kontaktade oss på OPTAB för att presentera sin drogdosa. Detta ledde till fem stycken prototyper som ska testas vid universiteten i Örebro och Karlstad.

En dosa på instrumentbrädan som ska hindra olämpliga förare från att köra. Dosan stoppar inte bara rattfyllerister och drogpåverkade utan även personer som är alltför trötta eller avtrubbade av läkemedel.

Dosan med tangenter är en elektronisk spärr av tänd-strömmen. För att kunna starta krävs att man inom fem
till sju sekunder knappar in ett antal sifferkombinationer.
En display på dosan ger föraren slumpvis valda kombina-tioner. Dessa ska han minnas och knappa in. Uppgiften sätter syn, perception, motorik, reaktions-förmåga och omdöme på prov. Efter tre misslyckade försök blir bilen obrukbar under en tid.

Tjugoåtta procent av förare som dödades i trafiken år 2004 var alkoholpåverkade. Man räknar med att ca 16 000 förare per dygn kör påverkade av alkohol eller droger.


En dosa på instrumentbrädan ska hindra
olämpliga förare från att köra.