Erfarenheter
   
Elektronik

Analogelektronik

Vi konstruerar bredbandsförstärkare med stor dynamik ochlågt egenbrus liksom konventionella förstärkare av skilda slag.
AD-omvandlare,analoga omkopplare,optoisolatorer ingårofta i konstruktionerna.
Vi använder Simuleringsverktyg P-Spice.

Digitalelektronik

SSI,MSI,LSI-logik,FPGA,CPLD,PAL heter en del av våra byggstenar. Ofta programmerar vi kretsarna med språket vhdl, men ibland används även andra språk. För att simulera använder vi programmet Modelsim, och för syntes används bland annat
ISE från Xilinx.

Vi gör många lösningar med mikroprocessorer inklusive signalprocessorer från Intel och Motorola.
Vi har emulatorer för Motorola- och Microchip-processorer.