Projekt

| Produktutveckling | Industriautomation | Mönsterkorts-CAD |

Mönsterkorts-CAD

Elektronikutveckling för serieproduktion mynnar numera
mestadels ut i att ledningsmönster till kretskort ska tas fram. Allteftersom komplexiteten hos elektroniklösningarna ökat,
miniatyriseringen drivits allt längre och krav och bestämmelser
kring kretskorten blivit allt fler ställs allt större krav på de
CAD-system som används och på personalens kompetens
och erfarenhet. Allt fler elektronikutvecklande företag finner det
gynnsammare att lägga konstruktion av sina mönsterkort externt.

OPTAB som ofta har tillämpningar där det ställs speciella krav
på mönsterkorten har valt att behålla och vidareutveckla sin
CAD-resurs.OPTAB har idag tillgång till kraftfulla moderna
programmvaror samt rutinerade och kunniga konstruktörer.