Erfarenheter
   
Beröringsfri mätning

Nedan finns några exempel på vad som går att mäta beröringsfritt.

Vinklar
Videokamera mot streckmarkeringar;metoden bygger på att en videokamera förses med streckmarkeringar som representerar kända vinklar.Positionskänslig detektor; vinkeln bestäms av var på den positionskänsliga detektorn det Infallande ljuset träffar.

Avstånd
Löptidsmätning; Genom att skicka ut korta optiska
pulser och låta dessa reflekteras i mätobjektet fås avståndet.

Triangulering;Mätprincipen bygger på att placera en sändare
och positionskänslig detektor på känt inbördes avstånd.

Temperatur
Alla ytor varmare än noll Kelvin avger Värme-
strålning.Den utstrålade effekten går att mäta med värmedetektorer.

Ytbeskaffenhet
En ytas beskaffenhet vad gäller ytjämnhet och
struktur går att mäta genom att belysa ytan och studera reflekterad strålning med hjälp av enkamera och lämplig programvara.

Positionsmätning
Genom att kombinera vinkelmätning och avståndsmätning kan en positionsmätning utföras.Med denna teknik kan en optisk radar byggas.