Projekt

| Produktutveckling | Industriautomation | Mönsterkorts-CAD |
 

Industriautomation

 
     

Tvättutrustning

 
JUBO Mechatronix i Karlskoga är resultatet av en sammanslagning av två företag inom OEM-gruppen,som båda har lång tradition av att ta fram anpassande automatiska produktionssystem,men med skilda regionala tillhörigheter.

Företaget Astra gav JUBO Mechatronix i uppdrag att utveckla en utrustning som gjorde rent deras titanskruvar för proteser.OPTAB utvecklade på JUBO MechatronixABs uppdrag en tvättutrustning för ändamålet.