OPTAB-logga   OPTAB Optronikinnovation AB
Källmossvägen 7A, 691 52 KARLSKOGA
Besöksadress: Pressarvägen 4, KARLSKOGA
Tfn: 0586-333 64.
 
 

 

Jämförelser:


En jämförelse mellan å ena sidan ALVI och å andra sidan termostatreglering till +10 grader:



1. Vackert vinterväder, -5 grader, t.ex. januari.

        ALVI-logga

ALVI reglerar då in -4 grader inne, d.v.s. 1 grad mer än ute, och det räcker vid den väderleken.

Med termostatstyrda 10 grader i stället blir temperaturskillnaden inne-ute 10 - ( -5) = 15 grader.

Med ALVI blir alltså elförbrukningen för värmen 1/15, m.a.o. en besparing på mer än 90%.



2. Snöslask, dimma, 0 grader, t.ex. december.

        ALVI-logga

ALVI ställer då in +6 grader inne, d.v.s. 6 grader mer än ute. Och det är vad som behövs vid det vädret.

Med termostatstyrda 10 grader blir temperaturskillnaden inne-ute 10 - 0 = 10 grader.

Med ALVI blir alltså elförbrukningen 6/10, d.v.s. en besparing på 40%.



3. Ihållande regn, +7 grader, t.ex. november.

        ALVI-logga

Med termostatstyrda 10 grader blir övertemperaturen inne 10 - 7 = 3 grader, vilket är i knappaste laget för att hindra fuktansamling i t.ex. ytterväggar. Sker det bara några enstaka gånger under året så brukar det godtas för att hålla elkostnaden nere. Men får man som 2019-2020 i Sydsverige och på Västkusten en hel "ickevinter" med sådant väder så är det nog tveksamt. ALVI skulle i den situationen vilja höja innetemperaturen till åtminstone 13 grader men har en inbyggd funktion som gör att den går över till att fungera som 10-graderstermostat, detta i elbesparande syfte, vilket betyder att elkostnaden med ALVI aldrig ska kunna överstiga den med 10-graders termostat. Den funktionen kan man emellertid enkelt ställa om och får då effektivare fuktbekämpning till en måttligt ökad elkostnad som bara uppträder vid sagda väderförhållanden.





 
 
 

Den här sidan uppdaterades den 28:e juli 2020.