OPTAB-logga   OPTAB Optronikinnovation AB
Källmossvägen 7A, 691 52 KARLSKOGA
Besöksadress: Pressarvägen 4, KARLSKOGA
Tfn: 0586-333 64.
 
 

 

ALVI-varianter

ALVI finns i två olika varianter: Fast-ALVI och Lätt-ALVI (med tillvalet slav-ALVI).


Fast-ALVI

Bild


Fast-ALVI använder den befintliga värmeanläggningen i huset, och styrenheten är avsedd att monteras i husets elcentral. Installation av styrenheten ska enligt bestämmelserna göras av en behörig installatör. Resten kan du göra själv om du är lite händig. Finns det en central med DIN-skena och ledig plats, så sätter man den där. Om så inte är fallet så behövs det en liten DIN-skenecentral. Om värmeanläggningen inte har en gemensam hus-termostat, så kan det även behövas en kontaktor.


Lätt-ALVI

Bild

För bland annat dig som inte har fast installerad värme. Lätt-ALVI är avsedd att användas tillsammans med värmeelement som ansluts till vägguttag. Utemätare och huvudenhet är samma som de i Fast-ALVI. Styrenheten sätter man i lämpligt vägguttag, och sina värmeelement ansluter man till styrenheten.


För dig som har flera värmeelement så finns ett tillval i form av Slav-ALVI.
Den liknar till utseendet Lätt-ALVI:s styrenhet, och kopplas till den med tillhörande signalledning.

                                  Bild


 
 
 

Den här sidan uppdaterades den 28:e juli 2020.