OPTAB-logga   OPTAB Optronikinnovation AB
Källmossvägen 7A, 691 52 KARLSKOGA
Besöksadress: Pressarvägen 4, KARLSKOGA
Tfn: 0586-333 64.
 
 

Startsidan
Företaget
Erfarenheter
     Optoteknik
     Beröringsfri mätning
     Mekanik
     Elektronik
     Mönsterkort
     Datateknik
     Industriautomation
Projekt
     Optronik
     Elektronik
     Industriautomation
Egna produkter:
     ALVI
Kunder
Kontakta oss


 
Våra verksamhetsområden är optik, optronik, beröringsfri optisk mätning,
datateknik, elektronik, mekanik och ritning av scheman och kretskortslayouter.

Vår specialitet är att lösa problem. Problem som det krävs kunskap,
erfarenhet och nya friska idéer för att lösa.


Bild


Och vi har resurserna.
Både tekniska resurser och det allra viktigaste, välutbildade tekniker
med de rätta specialkunskaperna och många års erfarenhet av att lösa svåra
optik-, optronik- och elektronikproblem av skilda slag.
Även i form av stora projekt.

Vi berättar gärna mer. Har du/ni något problem när det
gäller optik, optronik, datateknik, elektronik eller
mekanik, eller med att rita scheman eller kretskortslayouter?
Ta gärna kontakt med oss så kan vi diskutera dem.


Bild
 
 
 

Den här sidan uppdaterades den 25:e maj 2020.